podcast

Stop geweld in afhankelijkheidsrelaties, Orange the world

Een podcast over geweld in afhankelijkheidsrelaties voor Orange the world. Juliette Jansz vertelt over haar werk bij Fier! [vanZij afl. 17]

Iedereen die wil chatten over geweld in afhankelijkheidsrelaties, kan dat via www.chatmetfier.nl doen. Fier is een expertise- en behandelcentrum met locaties in heel Nederland. Fier behandelt mensen die geweld meemaken in een relatie waarin zij een afhankelijke positie hebben ten opzichte van een pleger. Daarnaast geeft Fier als expertisecentrum advies aan hulpverleners die dat nodig hebben. Chatmetfier.nl wordt gelezen en beantwoord door o.a. Juliette. Wat maakt Juliette ze daar mee? Welke verhalen komen er naar boven via deze snelle en toegankelijke manier om in contact te komen over dit onderwerp? Je hoort in 20 minuten wat je kunt doen als jijzelf of een ander in een situatie zit waarin er geweld wordt gebruikt, bij een afhankelijke positie.

En wat kunnen anderen, om jou heen, doen? Luisteren en er met je aandacht bij zijn, is voor het slachtoffer waardevoller dan adviezen geven, vertelt Juliette. En onthoud wie er fout zit, dat is de pleger. Er is een pleger, er is een slachtoffer en er is de gebeurtenis. De pleger die de grens overgaat…die zit fout!

Luister naar deze podcast van rond de 20 minuten.

Apple

Spotify

Soundcloud

Na de podcast…

Beloof dat je geen stille omstander wilt zijn: onderteken Orange the World

Fijn dat je doorleest tot hier! Met Orange the World vraagt deze 17e podcast vanZij, aandacht voor geweld tegen vrouwen, veelal van mannen. Dat klinkt iets minder verbloemd dan de term die Fier gebruikt ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’, en we snappen waarom Fier die woorden gebruikt. Want ook jongens en mannen kunnen last hebben van geweld in afhankelijkheidsrelaties en ook zij moeten natuurlijk geholpen worden. In de praktijk zijn het meestal meisjes en vrouwen die last hebben van (machtigere) mannen.

Orange the World wil de wereld veiliger maken door dit thema te bespreken op 25 november. In 2021 verscheen voor Orange the World een vanzij blog met tips aan werkgevers. Wat kunnen werkgevers doen aan een veiligere wereld? Meer dan je misschien denkt…

Sinds Orange the World 2021 is er al iets verbeterd aan de bewustwording over de positie van vrouwen en meisjes. Zo is een ‘regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld‘ aangesteld in april (Mariette Hamer) die voortvarend aan de slag is gegaan.

Er is in de media sinds Boos misstanden bij the Voice naar buiten bracht, meer aandacht voor hoe moeilijk het is om vanuit je afhankelijke positie, machthebbers die over de schreef gaan, aan te pakken.

En er lijkt ook meer aandacht te komen voor de ongelijkwaardige positie van vrouwen op allerlei terreinen, zoals pensioenen, salariëring met de actie ‘Ik verdien Meer‘, en ook in de zorg bij St. Voices for Women, omdat over het vrouwenlichaam minder bekend is, dan over het mannenlichaam.

Bij geweld zijn het vooral de slachtoffers, vaak vrouwen, die dit aankaarten en de mannen die de slechte lijstjes aanvoeren. En dat roept de vraag op: Wanneer gaan mannen ook aan de slag? Voor een antwoord op die vraag zijn hier drie interessante onderzoeken:

  1. Mannelijke managers straffen mannen die geweld tegen (lagergeplaatste) vrouwen vrouwen gebruikt hebben, minder hevig dan vrouwelijke managers dat doen. Vrouwelijke managers ontslaan plegers wel. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek van Adams-Prassl et al voor Oxford.
  2. Deze presentatie van Hoogleraar Michael Flood (Queensland University of Technology in Australië) dat laat zien dat hoe er geschreven wordt over plegers en hun daden, hoe de daden gemeten en bijgehouden worden en hoe het geweld voorkómen kan worden, met elkaar samenhangen.
  3. Hoe ziet goede hulp aan slachtoffers eruit? ZonMW

Allemaal voor emancipatie (zeggen, en ook doen!)

Het merendeel van de mannen is geen pleger, en toch is een groot deel van de plegers man. Mannen zijn aan zet, bij het oplossen van het probleem. Daar zijn zich steeds meer mensen van bewust. Check Emancipator en deze Toolkit Mannen-emancipatie van de NVR en lees ook de EmancipatieNota 2022-2025 van de minister van Emancipatie.

Free Download Achtergrond

Je achtergrond voor Zoom/Teams in deze 16 daagse periode. Ga met je muis over het plaatje, tik op rechtermuisknop/afbeelding downloaden. Upload ‘m daarna in de achtergrondinstellingen van je videobelapplicatie.

Heb je naar aanleiding van deze podcast of dit blog behoefte aan een gesprek over (jouw) ervaringen? Bezoek chatmetfier.nl

Wil je meedenken of meehelpen met deze podcast? Stuur een berichtje.

Dit vind je misschien ook interessant